Go言語 ①

1. 宣言

1-1. int、float64

// int
var num int = 100  // varを使った方法 
num := 100      // := を使った方法

// float64
var num_64 float64 = 1.0  // var を使った方法
num_64 := 1.0        // := を使った方法

1-2. 文字列

var name string = "mHALr"   // var を使った方法
name := "mHALr"        // := を使った方法

1-3. 配列

var scores [5]int   // var を使った方法
scores[0] = 1
scores[1] = 2
scores[2] = 3
scores[3] = 4
scores[4] = 5

scores := [5]int{1, 2, 3, 4, 5}    // := を使った方法

1-4. スライス

var s []int       // var を使った方法
s = append(s, 1)
s = append(s, 2)
s = append(s, 3)

s := []int{1, 2, 3}   // := を使った方法

2. 出力

2-1. fmt.Println

fmt.Println("Hello,World!")   // Hello,World! と表示される
fmt.Println(1, 2)        // 1 2 と表示される

2-2. fmt.Printf

name := "mHALr"
fmt.Printf("name = %s\n", name)   // name = mHALr と表示される

3. 制御構文

3-1. if文

if score > 90 {
  fmt.Println("Good!")
} else if score > 80 {
  fmt.Println("Ok!")
} else {
  fmt.Printf("%d\n", score)
}

3-2. for文

for i := 0; i < 5; i++ {
  fmt.Println(i)
}

3-3. 無限ループ

for {
  fmt.Println("in the loop!")
}

4. 関数

4-1. 返り値なし、引数なし

func greeting() {
  fmt.Println("Hello!!!")
}

4-2. 返り値なし、引数あり

func calc(x int) {
  fmt.Printf("x = %d\n", x)
}

4-3. 返り値あり、引数なし

func message() string {
  return "Hello!!!"
}

4-4. 返り値あり、引数あり

func calc(price int, num int) int {
  return price * num
}
スポンサーリンク
レクタングル広告(大)
レクタングル広告(大)

シェアする

 • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする