Go sort.Slice

Go言語のsort.Sliceのメモ

1. func Slice(slice interface{}, less func(i, j int) bool)

安定なソートではないので注意

2. 例

package main

import (
  "fmt"
  "sort"
)

func main() {
  numbers := []int{5, 3, 4, 1, 2}

  // 昇順でソート
  sort.Slice(numbers, func(i, j int) bool {
    return numbers[i] < numbers[j]
  })

  fmt.Println(numbers)

  numbers = []int{5, 3, 4, 1, 2}

  // 降順でソート
  sort.Slice(numbers, func(i, j int) bool {
    return numbers[i] > numbers[j]
  })

  fmt.Println(numbers)
}
スポンサーリンク
レクタングル広告(大)
レクタングル広告(大)

シェアする

 • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする